WerkIn 2015 heb ik mijn PhD behaald op het gebied van de beschrijvende taalkunde aan de Universiteit Leiden. In mijn proefschrift A grammar of Ghomara Berber heb ik de grammatica van een bedreigde Berbertaal uitgebreid beschreven.Vervolgens heb ik veldonderzoek naar de fonetische en

grammaticale aspecten van het Marokkaans Nederlands onder jongeren in Gouda gedaan. 

 


Ik heb ruime ervaring met het transcriberen en vertalen van het Marokkaans (Riffijns) Berber en Arabisch. Ik heb zowel Nederlandse als Engelse vertalingen verzorgd voor documentaires en instanties.

 

Ik heb colleges verzorgd over de grammatica van het Riffijns Berber, het Marokkaans Arabisch en het Nederlands bij de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. In de loop van de jaren heb ik verschillende academische en populair-wetenschappelijke lezingen verzorgd.

 

Verder heb ik dicht- en verhalenbundels van verschillende Berberse schrijvers en dichters getranscribeerd, vertaald en uitgegeven.

2009 - 2014

Phd A Grammar of Ghomara Berber

LUCL | Universiteit Leiden

 2017 - 2018

Tolkexaminator Riffijns Berber


 


2014 - 2017

Post-doc Marokkaans Nederlands

in Gouda

LUCL | Universiteit Leiden

 

Wetenschappelijke publicaties (selectie)


(to appear) A Grammar of Tarifiyt Berber. Khalid Mourigh & Maarten Kossmann

(to appear) Meelen, Marieke, Mourigh, Khalid & Cheng, Lisa  'V3 word order in Dutch urban varieties’, in Clausal Architecture and Its Consequences: Synchronic and Diachronic Perspectives, András Bárány, Theresa Biberauer, Jamie Douglas and Sten Vikner (eds.)

2017. A Dutch Multiethnolect? Metalinguistic Commentary from Gouda. In: Applied Linguistics Review (2017). 

https://www.degruyter.com/printahead/j/alr 

2017. La spirantisation en berbère ghmari. In: La région du Nord-Ouest marocain. 

2017. Stance-taking through Sibilant Palatalisation in Gouda Moroccan Dutch In: Nederlandse Taalkunde.

2016. A Grammar of Ghomara Berber (North-West Morocco). Berber Studies
Populaire publicaties (selectie)


2019. Vallende tijd – Berberbibliotheek – vertaling twee gedichten van M. Chacha. 

2018. Idammen itwezwizen (boiling blood) – transcription and editing of poetry collection by Ali Amazigh 

2016. http://leiden-islamblog.nl/articles/islam-in-het-berber

2015. Izřan Izřan Riffijns-Berberse gedichten 

2014. Het Ghomara Berber - of Arabisch? 

http://stemmenvanafrika.nl/het-ghomara-berber-of-arabisch/

2013. Tudunin war itizghen, Ali Amazigh (transcription and publication

of a Berber novel) 

2012. De pijn achter de schoonheid van de woorden, (transcription and translation of Tarifiyt Berber-Dutch poems) 

2009. Anqar - Opkomst, Ali Amazigh (transcription and translation of Tarifiyt Berber-Dutch poems) 


2014 - 2019

Lid Adviesraad Berberbibliotheek2013

Seminar Tarifiyt Berber schrijven voor Verening Syphax in Utrecht2009-2010

Interviewer en vertaler documentaire 'ons moestuintje aan het spoor'.