Khalid Mourigh

Ph.D. Linguistics

Multiculturalisme, Meertaligheid, Straattaal

Schrijf je nu in voor de StraattaalNieuwsbrief en ontvang het gratis e-book Straattaal: Structuur en Gebruik in het Onderwijs.

Inclusiviteit door middel van taal

Ik ben onafhankelijk onderzoeker en schrijver met een antropologische en taalkundige achtergrond (PhD, 2015). Ik heb onderzoek gedaan naar het Ghomara Berber, het RiffijnsBerber (Tmazight) en Marokkaans Nederlandsestraattaal. Ik zag in mijn onderzoek waarjongeren tegenaan liepen, ik bestudeer de hun taal en dacht terug aan mijn eigen jeugd. Dat leidde ertoe dat ik uit de zogenaamde ivoren toren wilde stappen en jongeren wil helpen in een cruciale fase van hun leven. Met de inzichten uit mijn onderzoek, wil ik de kennis en ervaringvan docenten – en andere professionals– aanvullen. Samen met ervaringsdeskundigen en praktijkmensen kunnen we het onderwijs mooier maken.

Bestel mijn boek

Khalid Mourigh

Op zijn sterfbed vertelt Ali nog één laatste keer over zijn leven. Zijn kleinzoon KhalidMourigh luistert ernaar, gefascineerd maar ook vertwijfeld: waarom komt dít verhaal nooit aan bod als Nederlandse …….

Diversiteit en Inclusie in het Onderwijs

Vertaler Marokkaans Berber en Arabisch

Expert Straattaal en Riffijns-Berber