Khalid Mourigh

Ph.D. Linguistics

Berberoloog  gespecialiseerd in Multiculturalisme en Meertaligheid

Diversiteit en Inclusie in het Onderwijs

Vertaler Marokkaans Berber en Arabisch

Expert Straattaal en Riffijns-Berber