Negentienvijfenvijftig – Mohammed Chacha

Negentienvijfenvijftig – Mohammed Chacha

Ik heb mezelf bijeengeraapt,  de moederschoot vaarwel gezegd,om mij te begeven in een woestijn,waar de oogopslag van Doodsengelenbarsten sloeg in het gesteente.Ontijdige mondensloegen mij in de boeien,blindstarende monden,leugenachtige monden,publiekelijk verworpen...
Izřan Izřan

Izřan Izřan

Ik ben bezig met een vertaling (een deel van) het boekje Izřan Izřan van Mayssa Rachida. Hierbij alvast een voorproefje:Bismillah a nebda leklam a t nṣeyyar,leklam a t nessuyes am waman n wenẓar.In naam van God zullen we het woord verspreiden,we zullen het woorden...
37. Awař jar aneɣ – Een gesprek

37. Awař jar aneɣ – Een gesprek

37. Awař jar aneɣ Deg uziř ffɣeɣ ad uyureɣ,aked webrid n Nnaḍur,di řeɛwin tɛewwaneɣ,zedjɛeɣ deg uxaṛṛes,arriɣ qqimeɣ.Qqimeɣ ɣar ijj n taddartiřiɣ tnudumeɣ,ař ami uciɣ aked uyenniyetřaɣa ayi, sedjeɣ.Csiɣ tiṭṭawin inussa d ssa suḍeɣufiɣ d tazirideg wexxam i tezdeɣ.Tenna...
De thuiskomst van mijn vader

De thuiskomst van mijn vader

Toen mijn vader de tweede of derde keer terug kwam uit Nederland zat ons huis propvol met bezoek. Ons gastverblijf krioelde van de mensen. Iedereen zat luid te praten, thee te drinken, pinda’s en koekjes te eten, koekjes van het merk sidi qasem. Mijn vader zat ook bij...
De thuiskomst van mijn vader

Verhalen vertellen

Uit: ‘Druppels uit het verleden’ Ali Amazigh 2013Zoals zo veel andere mensen, herinner ik me, als ik ging slapen in de kamer tussen mijn broertjes en mijn moeder, als mijn moeder de pit van de olielamp uitdeed, of de pit van de kaars, dan begon ze ons verhaaltjes te...