Bid voor mij, Moeder! – Ahmad Ziani

Bid voor mij, Moeder! – Ahmad Ziani

Een gedicht van Ahmad Ziani (1954 – 2016) over de ervaringen van de migrant. Eén van de zeldzame voordrachten van de auteur is op YouTube te vinden. Tamazight(Berber) met Nederlandse vertaling. Bid voor mij, moeder, bid voor mij, Die vertrok naar het buitenland...
ad ariɣ deg weẓṛu / In steen zal ik schrijven

ad ariɣ deg weẓṛu / In steen zal ik schrijven

Dit het eerste gedicht uit de dichtbundel ‘In steen zal ik schrijven’ van Ahmad Ziani. Ik heb de volgende opname gevonden waarin de dichter het gedicht voordraagt. Het voorgedragen gedicht verschilt een beetje van de tekst. ad ariɣ deg weẓṛu ad ariɣ ad...
Tussen Utrecht en Amsterdam

Tussen Utrecht en Amsterdam

Zeg utrixt ɣar wemsterdam Zeg utrixt ɣar wemsterdam                                       nemsagar di macina,                                                     mamec xafes ɣa ssiwřeɣ?                                           ad iniɣ qa...