Lof zij U… – Mohamed Chacha

Lof zij U, die over alle dingen machtig zijt!
Lof zij U, die alwetende zijt!
Maar – lof zij U, almachtige! –
hoelang nog duurt mijn vlucht?
Lof zij U, die het mensdom om U schaarde
en die de weegschaal maakte tot instrument van gerechtigheid.
Maar – lof zij U, verhevene! –
ik heb niets van dien aard te zien gekregen!
Lof zij U, die de mens onderwees wat hij niet wist,
die Adam leerde de naam van alle dingen!
Maar – lof zij U, o Schepper! –
heeft hij van U, behalve de galgedood, wel iets geleerd?
 

Uit: Honger, naaktheid en vlucht voor de honden – rebelse verzen
Vertaald door Roel Otten. 1993.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *